Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στις βάσεις "Art & Architecture Archive" και "Art and Architecture in Video" της ProQuest

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη,στις βάσεις "Art & Architecture Archive" και "Art and Architecture in Video" της ProQuest. Όλοι οι Η/Υ που ανήκουν στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης θα έχουν δωρεάν πρόσβαση. Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως 15 Δεκεμβρίου 2022.

Λίγα λόγια για την Art & Architecture Archive:

A full-text archive of magazines comprising key research material in the fields of art and architecture, dating from the late-nineteenth century to the twenty-first. Subjects covered include fine art, decorative arts, architecture, interior design, industrial design, and photography. The issues are presented as full-color page images; detailed article-level indexing permits quick, efficient searching and navigation of this material.

Subjects Covered: Arts, History

 

Λίγα λόγια για την Art and Architecture in Video:

Αn online streaming film collection, offers over 500 hours of documentaries and interviews illustrating the theory and practice of a variety of art forms and providing the context necessary for critical analysis. The collection spans period and region, including coverage of the Renaissance, Neoclassicism, Romanticism, Modern, and Contemporary art. In addition to art history and theory, the collection addresses applied topics such as architectural and graphic design. 

Subjects Covered: Arts