Εκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Εκ μέρους του τμήματος εκδόσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώνουμε για την Εκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση και, για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή σας, την ιστοσελίδα https://biblioparousiasi.kallipos.gr.