Επέκταση ωραρίου εξυπηρέτησης χρηστών κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου | ακ. έτος 2022-2023

Κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023, από Τετάρτη 14 Ιουνίου έως και Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, το ωράριο εξυπηρέτησης χρηστών επεκτείνεται έως τις 22:00, προκειμένου οι φοιτητές να διευκολυνθούν στη μελέτη τους.

Επισημαίνεται ότι από 9:00 έως 19:45, οι χρήστες θα εξυπηρετούνται πλήρως (θα παρέχονται όλες οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης). Από 19:45 έως 22:00, οι χρήστες θα κάνουν χρήση του χώρου, ως αναγνωστήριο. Επίσης, θα μπορούν να κάνουν χρήση του Σταθμού Αυτοεξυπηρέτησης Χρηστών (Selfcheck Station).