Ηλεκτρονική Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας (έτος 2021)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης στην προσπάθειά της να γνωρίσει το βαθμό ικανοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες της από τις Συλλογές, τις Υπηρεσίες και τις Υποδομές της, πραγματοποιεί, μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης, για το έτος 2021 (εν καιρώ πανδημίας).

Παρακαλείστε να απαντήσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι το Σάββατο 30-04-2022 μεταβαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mopab.seab.gr/SatisfactionUserService/index.php/781318/lang-el