Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On) στον Cambridge University Press (CUP)

Μέσω της υπηρεσίας Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link (ΣΕΑΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων του εκδοτικού οίκου Cambridge University Press (CUP), χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές των εκδοτών/παρόχων που έχει σύμβαση ο ΣΕΑΒ, οι οποίοι υποστηρίζουν την πρόσβαση μέσω Shibboleth.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.