Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη Association for Computing Machinery (ACM)

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε επισήμως η συμφωνία μετασχηματισμού ((Read & Publish Agreement) με τον εκδοτικό οίκο Association for Computing Machineray, που προβλέπει την πρόσβαση στην πλήρη συλλογή του εκδότη (εκτός των ACM books) και απεριόριστο αριθμό δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ), χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα. Η συμφωνία καλύπτει την τριετία 2022-2024.

Λεπτομέρειες για τη συμφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ ο οδηγός και το ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών είναι πλήρως ενημερωμένα.