Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη Royal Society of Chemistry (RSC)

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε επισήμως η συμφωνία μετασχηματισμού ((Read & Publish Agreement) με τον εκδοτικό οίκο Royal Society of Chemistry, που προβλέπει την πρόσβαση σε 37 τίτλους περιοδικών και την κάλυψη 189 δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) συνολικά, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα σε υβριδικά περιοδικά, 5 δημοσιεύσεων ανά έτος στο περιοδικό RSC Advances και 5 δημοσιεύσεων ανά έτος σε άλλα χρυσά περιοδικά. Η συμφωνία καλύπτει την τριετία 2022-2024.

Λεπτομέρειες για τη συμφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ ο οδηγός και το ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών είναι πλήρως ενημερωμένα.