ΕΠΣΕΤ - Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας

Στις σελίδες του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) μπορεί κανείς να ανακαλύψει πλούσιο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό περιεχόμενο για όλους τους τομείς έρευνας. Πρόκειται για περιεχόμενο που έχει συγκεντρωθεί και οργανωθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) σε συνεργασία με φορείς από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, πολιτιστικούς και εκδοτικούς φορείς κ.ά. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για τη διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου εντάσσονται τα αποθετήρια, οι ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, αλλά και δεδομένα για την ερευνητική δραστηριότητα.

GOAP - Global Open Access Portal

Θεματική οργάνωση αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης.

InTech

Ο InTech είναι εκδότης περιοδικών και βιβλίων ανοικτής πρόσβασης, κυρίως στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας και ιατρικής, με σκοπό την παροχή ελεύθερης, ανοικτής πρόσβασης στην έρευνα. 

The Netvibes portal

Διαδικτυακή πύλη της European Commission Central Library που δημιουργήθηκε για την αναζήτηση σε ελεύθερα προσβάσιμα αποτελέσματα ακαδημαϊκής έρευνας.

OA 2020

Η πρωτοβουλία Open Access 2020 στοχεύει στην προαγωγή της μετάβασης των επιστημονικών περιοδικών από το συνδρομητικό μοντέλο, στην Ανοικτή Πρόσβαση.

OAD

Το Open Access Directory (OAD) είναι ένα wiki που συνοψίζει λίστες για την ανοικτή πρόσβαση στην επιστήμη και την ακαδημαική κοινότητα. Συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο πολλές πηγές ανοικτής πρόσβασης, το OAD διευκολύνει την αναζήτηση, ανάκτηση και ενημέρωση τους.

OAPEN

Το Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) περιέχει επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης,  κυρίως στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Συνεργάζεται με εκδότες, βιβλιοθήκες και χρηματοδότες έρευνας για παροχή βιβλίων ανοικτής πρόσβασης και για υπηρεσίες διάχυσης και ψηφιακής διατήρησης.

Openaccess.gr

Το openaccess.gr είναι ο ελληνικός δικτυακός τόπος για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση, ο οποίος υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και περιλαμβάνει διαρκώς ενημερωμένες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

  • τα τρέχοντα ζητήματα και τις εξελίξεις για την Ανοικτή Πρόσβαση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (νέα, εκδηλώσεις, πολιτικές, σύνδεσμοι, κ.ά.),
  • τις δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση

Paperity aggregator

Το Paperity αποτελεί την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός διαθεματικού συσσωρευτή περιοδικών και άρθρων ανοικτής πρόσβασης. Στόχος της προσπάθειας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών, να διευκολύνει τη διάχυση των νέων ανακαλύψεων και να συσπειρώσει την επιστημονική κοινότητα γύρω από θέματα ανοικτής πρόσβασης στη βιβλιογραφία. 

PLOS - Public Library of Science

Το PLOS περιλαμβάνει δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης στα πεδία των θετικών επιστημών και της ιατρικής.

Scipedia

Το Scipedia είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκδοτικής επιστημονικών και τεχνικών εργασιών και ένα κοινωνικό δίκτυο επιστημόνων. Τα αποτελέσματα των εργασιών είναι ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί πρωτοβουλία του CIMNE (Center for Numerical Methods in Engineering). Μπορείτε να δείτε τον εισαγωγικό οδηγό του Scipedia.

UNESCO Open Access Publications

Αναζήτηση και επανάχρηση των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης της UNESCO.