Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης (Institutional Open Access Programme - IOAP) του εκδοτικού οίκου MDPI. Η Βι.Κε.Π. ως μέλος, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας που δημοσιεύουν σε περιοδικά του MDPI, να δικαιούνται έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης των άρθρων (στα Article Processing Charges - APCs). Το μέλος που επιθυμεί να υποβάλλει άρθρο προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό του MDPI, ο πλήρης κατάλογος των οποίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.mdpi.com/about/journals, θα δηλώνει ως Ίδρυμα (Affiliation) το Πολυτεχνείο Κρήτης και αυτομάτως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται με τα στοιχεία του μέλους (author invoicing) για το κόστος δημοσίευσης. Αν το μέλος υποβάλλει το προς δημοσίευση άρθρο από Η/Υ που η ip του διεύθυνση ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος, τότε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Affiliation, θα είναι προεπιλεγμένο.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ήδη περιληφθεί στη λίστα συμμετεχόντων του εν λόγω προγράμματος http://www.mdpi.com/about/ioap, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (εκτός από το κόστος του APC που βαρύνει τον συγγραφέα).

Μερικά από τα περιοδικά στα οποία ήδη έχουν δημοσιεύσει άρθρα τους μέλη του ιδρύματος, είναι τα: Water, Buildings, Minerals, Energies, Cryptography, Infrastructures, Entropy, Catalysts, Computation, Sensors, Molecules, Inventions.

Τα παραπάνω καθώς και σχετική πληροφορία για την Ανοικτή Πρόσβαση, υπάρχουν στον ιστότοπο της Βι.Κε.Π.