Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης (Institutional Open Access Programme - IOAP) του εκδοτικού οίκου MDPI. Η Βι.Κε.Π. ως μέλος, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας που δημοσιεύουν σε περιοδικά του MDPI, να δικαιούνται έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης των άρθρων (στα Article Processing Charges - APCs). Το μέλος που επιθυμεί να υποβάλλει άρθρο προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό του MDPI, ο πλήρης κατάλογος των οποίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.mdpi.com/about/journals, θα δηλώνει ως Ίδρυμα (Affiliation) το Πολυτεχνείο Κρήτης και αυτομάτως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται με τα στοιχεία του μέλους (author invoicing) για το κόστος δημοσίευσης. Αν το μέλος υποβάλλει το προς δημοσίευση άρθρο από Η/Υ που η ip του διεύθυνση ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος, τότε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Affiliation, θα είναι προεπιλεγμένο.

Από τον Νοέμβριο του 2023 κι έπειτα, εκτός της έκπτωσης του 10% στο κόστος δημοσίευσης άρθρων και βιβλίων (APC, BPC) σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, υπάρχει έκπτωση 15% στην υπηρεσία Author Services Language Editing. Η έκπτωση ενεργοποιείται αυτόματα μόλις δηλώνει ο συγγραφέας το Πολυτεχνείο Κρήτης (affiliation) και την ιδρυματική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (institutional email address). Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας στη διεύθυνση authorservices<στο>mdpi.com.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ήδη περιληφθεί στη λίστα συμμετεχόντων του εν λόγω προγράμματος http://www.mdpi.com/about/ioap, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (εκτός από το κόστος του APC που βαρύνει τον συγγραφέα).

Μερικά από τα περιοδικά στα οποία ήδη έχουν δημοσιεύσει άρθρα τους μέλη του ιδρύματος, είναι τα: Water, Buildings, Minerals, Energies, Cryptography, Infrastructures, Entropy, Catalysts, Computation, Sensors, Molecules, Inventions.

Τα παραπάνω καθώς και σχετική πληροφορία για την Ανοικτή Πρόσβαση, υπάρχουν στον ιστότοπο της Βι.Κε.Π.