Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στις 11.00' π.μ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακ. έτος 2022-2023 στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με την…

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το πρώτο ίδρυμα στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Usage Counts plug-in στο…

Διαβάστε περισσότερα

Εκ μέρους του τμήματος εκδόσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώνουμε για την Εκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης του Έργου…

Διαβάστε περισσότερα

Eκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώσουμε ότι επίκειται η υπογραφή της συμφωνίας μετασχηματισμού…

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την επαναληπτική εξεταστική περιόδου 2021-2022, από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου έως και Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, το ωράριο εξυπηρέτησης χρηστών…

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω της υπηρεσίας Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link (ΣΕΑΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών),…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 11 Ιουλίου έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, το ωράριο λειτουργίας του κτιρίου Δ1 της Βιβλιοθήκης και Κέντρου…

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διεξαγωγή δύο (2) ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνει η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου…

Διαβάστε περισσότερα