Ιδρυματικό Καταθετήριο ενός Πανεπιστημίου ονομάζεται ο δικτυακός τόπος μέσα στον οποίο συλλέγεται, διαφυλάσσεται και διαδίδεται σε ψηφιακή μορφή ολόκληρη η πνευματική παραγωγή του ιδρύματος. 

Τα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια προς τη κατεύθυνση δημιουργίας ιδρυματικών καταθετηρίων με σκοπό να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία κ.α.

Μερικά από τα καταθετήρια ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι τα παρακάτω:

Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί την υποδομή για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, διάθεση και προβολή του παραγόμενου πνευματικού έργου των μελών του Ιδρύματος, καθώς και την διατήρησή του σε βάθος χρόνου.

@νάκτησις (ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας)

@νάκτησις είναι το Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που παρέχει ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα).
Καταχωρούνται οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://eprints.teikoz.gr

Το υλικό που μπορεί να αρχειοθετηθεί: Διατριβή (Μια διπλωματική εργασία ή διατριβή) / Άρθρο (Ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, περιοδικό ποικίλης ύλης, εφημερίδα. Δεν είναι απαραίτητο να έχει περάσει από διαδικασία κρίσης, μπορεί να υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ηλεκτρονικό περιοδικό ή δικτυακό τόπο ειδήσεων) / Τμήμα βιβλίου (Ένα κεφάλαιο ή κομμάτι από βιβλίο) / Εικόνα (Μια ψηφιακή φωτογραφία ή μια εικόνα) / Βίντεο (Ψηφιακό βίντεο).

Ανέμη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Το καταθετήριο "Ανέμη" του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά συλλογές που αναπτύσσει το Ίδρυμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συλλογές γκρίζας βιβλιογραφίας (πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, σημειώσεις μαθημάτων, τεχνικές αναφορές) καθώς και συλλογές βιβλιογραφίας. Η πρόσβαση δεν αφορά μόνο στα βιβλιογραφικά στοιχεία αλλά και στο ίδιο το υλικό.

Νημερτής (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Η Νημερτής είναι η βάση δεδομένων που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ακαδημαϊκό καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, τις τεχνικές αναφορές των ερευνητών του Πανεπιστημίου, τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και τις δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ.

Πέργαμος (ΕΚΠΑ)

Η "Πέργαμος" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την ομοιόμορφη διαχείριση, τεκμηρίωση, διατήρηση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την παρούσα χρονική στιγμή, η Πέργαμος φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, το Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του ΕΚΠΑ, τη Θεατρική Συλλογή και τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης K. A. Ψάχου. Η "Πέργαμος", καθώς θα εμπλουτίζεται, θα φιλοξενεί συνολικά πάνω από 10 ψηφιακές συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πατώντας το σύνδεσμο Πλοήγηση μπορείτε να δείτε το σύνολο των διαθέσιμων ψηφιακών συλλογών.

Ψηφίδα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Η ΨΗΦΙΔΑ (ΨΗΦιακή ΒΙβλιοθήκη & ΙΔρυματικό ΚΑταθετήριο) αποτελεί την πύλη πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Οι συλλογές της ΨΗΦΙΔΑΣ είναι οργανωμένες σε 3 κοινότητες: τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά, το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ψηφιακό Υλικό για τους Φοιτητές με Αναπηρία του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ οι χρήστες έχουν δυνατότητα αναζήτησης υλικού σε όλες τις κοινότητες, υπο-κοινότητες και συλλογές της χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και η δυνατότητα πλοήγησης ανά Κοινότητα, Τίτλο, Συγγραφέα, Θέμα ή Ημερομηνία.

Υπάρχει δυνατότητα ενοποιημένης αναζήτησης στα ελληνικά ακαδημαϊκά καταθετήρια μέσω της μηχανής αναζήτησης openarchives.gr

Δείτε επίσης το OpenDOAR (the Directory of Open Access Repositories).