Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθγηκών (Σ.Ε.Α.Β.) στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του συνδρομητικού υλικού των εκδοτών.

Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά. Οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη και μπορείτε να τις βρίσκετε εδώ.

Καθώς οι συμφωνίες προβλέπουν διαφορετικούς όρους για τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, συστήνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις ρήτρες που προβλέπονται για κάθε εκδότη. Επίσης, για να «ενεργοποιηθεί» η πρόβλεψη για Ανοικτή Πρόσβαση, θα πρέπει ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ και συστήνεται η υποβολή δημοσίευσης να γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του συγγραφέα.

Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τα οφέλη και τις επιλογές της Ανοικτής πρόσβασης που υποστηρίζει ο Σ.Ε.Α.Β. Το φυλλάδιο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο "ΑΘΗΝΑ" και το OpenAire.