Λογισμικό ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής Turnitin

To Turnitin (Originality Check) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή/εργαλείο ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Αντιπαραβάλλει τα υπό κατάθεση κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί στη βάση του Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως.

Πρόσβαση στο Turnitin έχουν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και η βάση που δημιουργείται μέσω των υποβολών, είναι κοινή.

Δικαίωμα χρήσης του Turnitin έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στέλνοντας από το ιδρυματικό τους email, ηλεκτρονικό μήνυμα στο mntaountaki<στο>tuc.gr ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να τους προ-δημιουργηθεί λογαριασμός. Η οριστικοποίηση του λογαριασμού γίνεται από το ίδιο τον χρήση του Turnitin. Τονίζεται ότι οι αναφορές του λογισμικού Turnitin για πιθανή λογοκλοπή, έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα και η αξιολόγηση τους εναπόκειται στο μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ.

Για είσοδο στο Turnitin, πατήστε εδώ.

Εγχειρίδια χρήσης για καθηγητές, για φοιτητές.

Βοήθεια σχετικά με την αναφορά (similarity report), πώς να την δω, πώς να την ερμηνεύσω.

Ανίχνευση κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στο TurnItIn

Το TurnItIn ανακοίνωσε τη δυνατότητα ανίχνευσης κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI writing detection). H δυνατότητα αυτή θα παρέχεται από 4 Απριλίου 2023 και αναμένεται να βοηθήσει τους χρήστες του Turnitin να εντοπίσουν εάν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας. Aρχικά, η εν λόγω δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη μόνο για την αγγλική γλώσσα.

AI Writing Admin Toolkit για την υπηρεσία AI writing detection από το Turnitin

Σε ότι αφορά στη συνδρομή του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Turnitin (Turnitin Originality Check), η δυνατότητα του AI writing detection θα παρέχεται δωρεάν έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το Turnitin

  • Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να εντοπίσει κείμενα που ομοιάζουν σε εργασίες που υποβάλλονται για έλεγχο.
  • Οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τις εργασίες των φοιτητών τους ή να επιτρέψουν στους ίδιους τους φοιτητές τους να τις ανεβάσουν
  • Το Turnitin βασικά ελέγχει τις εργασίες σε αντιπαραβολή με το υλικό που υπάρχει στη βάση του, στο διαδίκτυο και σε γνωστούς εκδότες. Ελέγχει για ομοιότητες ή κοντινές ομοιότητες στα σώματα κειμένου και στη συνέχεια δημιουργεί μια αναφορά (similarity report) η οποία συνοψίζει και  υπογραμμίζει τις ομοιότητες που έχει εντοπίσει (υπάρχουν πηγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Turnitin ειδικά αν είναι δημοσιευμένο μόνο σε έντυπη μορφή).
  • Οι αναφορές (similarity reports) που δίνει το σύστημα Turnitin προσφέρουν στους διδάσκοντες ένα εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών στην ορθή χρήση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας, οι δε φοιτητές εξασκούνται στην επεξεργασία των εργασιών τους και στην ορθή συγγραφή πρωτότυπων εργασιών. Το ίδρυμα από την πλευρά του μπορεί να χρησιμοποιήσει το Turnitin ως εργαλείο ανίχνευσης πιθανών περιπτώσεων λογοκλοπής. 
  • Το Turnitin δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εικονικών τάξεων, στις οποίες μπορεί είτε ο καθηγητής, είτε ο φοιτητής να ανεβάσει τις εργασίες του προς έλεγχο. Η αναφορά που δίνει είναι καθαρά ενδεικτική και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από την πλευρά του καθηγητή.
  • Οι καθηγητές οφείλουν να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ότι θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Turnitin.
  • Οι εργασίες των φοιτητών προστατεύονται από τις αρχές τις ιδιωτικότητας
  • Η υπηρεσία του Turnitin δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής υποβολής της εργασίας σε επίπεδο προσχεδίου με στόχο τη διόρθωση και βελτίωση της. Σχετικά: Παρανοήσεις σχετικά με το Turnitin
  • Απόρρητο και Ασφάλεια