Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις και πηγές πληροφόρησης σχετικές με τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν την πολυτεχνειακή κοινότητα. Οι βάσεις αυτές μπορεί να είναι: 

  • Βιβλιογραφικές (αναφέρονται μόνο τα βιβλιογραφικά στοιχεία χωρίς να περιλαμβάνεται πλήρες κείμενο) 
  • Πλήρους κειμένου (παραπομπή στο πλήρες κείμενο-περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία) 
  • Ηλεκτρονικές πύλες (πληροφορίες για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία) 
  • Στατιστικών δεδομένων (αναφέρονται στατιστικά στοιχεία π.χ. ICAP) 
  • Παραπομπών (αναφέρονται παραπομπές π.χ. Citation Index) 

Η πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται είτε μέσω κωδικών που παρέχονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π., είτε μέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου με την αναγνώριση της IP διεύθυνσης του υπολογιστή, είτε είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. 

Πέρα από τις βάσεις στις οποίες έχει συνδρομή, η Βι.Κε.Π. έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε επιπλέον βάσεις μέσω της συνεργασίας της με τη HEAL-Link.

Για την περιήγησή του στις βάσεις και τις πηγές πληροφόρησης, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω συνδέσμους.

Ξενόγλωσσες Βάσεις

Classification Web  Ταξινομικοί πίνακες, θεματικές επικεφαλίδες και επικεφαλίδες ονομάτων της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσου. Για χρήση από το προσωπικό της Βι.Κε.Π.

Ebscohost Βάση πλήρους κειμένου. Περιέχει ηλεκτρονικά βιβλία όλων των επιστημονικών πεδίων.

Eurographics Digital Library  Βιβλιογραφική και πλήρους κειμένου βάση για computer graphics.

MathSciNet  Βιβλιογραφική βάση μαθηματικής βιβλιογραφίας.

OnePETRO  Πλήρους κειμένου βάση με τεχνικές αναφορές και άρθρα περιοδικών για πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ulrichsweb  Βιβλιογραφικός κατάλογος για περιοδικά.

Web of Science. Βιβλιογραφική βάση και βάση δεδομένων παραπομπών. Περιλαμβάνει τις Science Citation index Expanded (1970-σήμερα), Social Sciences Citation Index (1970-σήμερα), Arts and Humanities Citation Index (1975-σήμερα), Emerging Sources Citation Index (κυλιόμενο αρχείο τελευταίων 5 ετών).

Στη συνδρομή (στιγμιότυπο έτους 2024) επίσης περιλαμβάνονται οι εξής βάσεις:

KCI-Korean Journal Database, με χρονικό εύρος πρόσβασης από 1980 - σήμερα

Preprints Citation Index, με χρονικό εύρος πρόσβασης από 1991 - σήμερα

ProQuest Dissertations and Theses Citation Index, με χρονικό εύρος 1637 - σήμερα

SciELO Citation Index, με χρονικό εύρος πρόσβασης από 2002 - σήμερα

 

 

Ελληνικές Βάσεις

4412.gr Βάση νομικών πληροφοριών (νομοθεσία, νομολογία, δημόσιες συμβάσεις). Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

My Docman Βάση δεδομένων με νομοθεσία δημοσίων δαπανών (δημοσιονομική νομοθεσία). Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Qualex Βάση νομικού περιεχομένου. Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μπορείτε να δείτε εδώ εκπαιδευτικά videos της Qualex, τα οποία θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη χρήση της πλατφόρμας.

Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός & Ισολογισμοί  Στοιχεία για ελληνικές εταιρείες και ισολογισμοί τους. Ζητήστε από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, τον κωδικό πρόσβασης.

ΝΟΜΟΣ  Τράπεζα νομικών πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας κωδικοποιημένης, το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (ενσωματώνει τη βάση δεδομένων CELEX της ΕΕ) σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980, νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά. Για χρήση από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΦΕΚ (ανοικτής πρόσβασης) Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.