Εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτίρια

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης δεσμεύεται να εξυπηρετεί ισότιμα όλα τα μέλη της κοινότητας του. Ακολουθώντας τις Κοινοτικές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία που αφορά στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, η Βι.Κε.Π.προσπαθεί να βοηθήσει τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική τους ένταξη και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται κτιριακή εγκατάσταση (κτίριο Δ1) προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί στο ΦΕΚ Β 18/15-01-2002. Η πρόσβαση στη Βι.Κε.Π. επιτυγχάνεται μέσω κεκλιμένων διόδων ενώ το εσωτερικό του κτιρίου Δ1 είναι προσβάσιμο σε όλους τους ορόφους μέσω ανελκυστήρα. Τέλος, υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος υγιεινής στο υπόγειο του κτιρίου.

AMELib

Η Βι.Κε.Π. συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της AΜΕLib, κάθε δικαιούχος χρήστης-μέλος της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω πιστοποίησης και ελεγχόμενης πρόσβασης, μπορεί να αναζητήσει τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία και να ανακτήσει για σκοπούς διδασκαλίας, έρευνας και προσωπικής εξέλιξης, βιβλία σε πολλαπλούς μορφότυπους (π.χ. daisy, epub, word, mp3), ανάλογα με τις δεξιότητες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Ο χρήστης-μέλος της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την AMElib, πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Η Βι.Κε.Π. θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και θα επικοινωνεί με τον κάθε χρήστη-μέλος ξεχωριστά.

Προσβάσιμη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELib - YouTube

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του ΣΕΑΒ έχει πλέον το δικό της κανάλι στο YouTube. Στο κανάλι μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθήσετε όλα τα σεμινάρια προσβασιμότητας που οργανώνονται και πραγματοποιούνται από την Ομάδα.