Μηχανή ενιαίας αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου HEAL-Link, λειτουργεί πλέον η νέα μηχανή ενιαίας αναζήτησης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Προς το παρόν, έχουν ενσωματωθεί τα αρχεία των ηλεκτρονικών περιοδικών των παλαιοτέρων ετών και οι εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων του HEAL-Link. Στο προσεχές διάστημα, θα ενσωματωθούν και οι τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλου του ενσωματωμένου περιεχομένου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

Η ΑΡΓΩ αποτελεί ένα περιβάλλον ενοποιημένης αναζήτησης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που αναπτύσσουν ελληνικοί φορείς άλλα και ιδρύματα του εξωτερικού. Την υπηρεσία αναπτύσσει και υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Διατίθενται 6 κατηγορίες πηγών:
    Βάσεις Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
    Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα
    Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
    Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες
    Βιβλιοθήκες στον Κόσμο
    Συλλογές Περιοδικών

Πρόκειται κυρίως για βιβλιογραφικές πηγές π.χ. ηλεκτρονικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών, καθώς η υπηρεσία απευθύνεται σε μέλη της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας που αναζητούν βιβλιογραφία για την ερευνά τους. Ωστόσο, κάποιες βάσεις δεδομένων π.χ. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, εκτός από τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων. Για όλες τις πηγές η πρόσβαση είναι ελεύθερη στο Διαδίκτυο. Η αναζήτηση μπορεί να είναι ταυτόχρονη για 3 από τις πηγές κάθε κατηγορίας είτε να γίνεται μεμονωμένα για κάθε βάση. Επίσης, στο εικονίδιο 'i' παρέχονται πληροφορίες για το μέγεθος και το περιεχόμενο κάθε πληροφοριακής πηγής.

Ο Ζέφυρος αποτελεί πύλη πρόσβασης για ενοποιημένη (η μη) αναζήτηση στους ηλεκτρονικούς καταλόγους βιβλιοθηκών (OPAC) των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
Μέσω του Ζέφυρου μπορείτε να αναζητήσετε υλικό που δεν εντάσσεται στην συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συλλογές βιβλιοθηκών άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Μπορείτε να δείτε τις βιβλιογραφικές πληροφορίες των τεκμηρίων που σας ενδιαφέρουν και να ενημερωθείτε για την διαθεσιμότητα τους.Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέξτε το σύνδεσμο Ζέφυρος.

Τα Ανοικτά μαθήματα (Open Cources) συγκεντρώνονται σε μια πύλη, μέσω της οποίας είναι αναζητήσιμα όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Η Τhe European Library είναι η διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εύκολα και απλά βιβλιογραφικές αναφορές, βιβλία, μουσική, περιοδικά, χάρτες, κ.ά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα.

Η metaptixiako.gr είναι μια μηχανή αναζήτησης για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα.