Εξοπλισμός Ο/Α υλικού

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βι.Κε.Π, το οπτικοακουστικό υλικό δεν δανείζεται. Προκειμένου να διευκολύνει την αξιοποίηση του Ο/Α υλικού της από τους χρήστες, η Βι.Κε.Π παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού εντός των χώρων της. Διαθέτει σύστημα αναπαραγωγής DVD για τη παρακολούθηση ταινιών.

 

Σάρωση και Εκτύπωση Υλικού

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος, προχώρησαν, τον Μάιο του 2016, στην αντικατάσταση εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες της και στην προσθήκη νέου, εντός του φυσικού χώρου της (κτίριο Δ1). Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των Sun Rays που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες για αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές, με προσωπικούς Η/Υ, οι οποίοι παρέχουν περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες, όπως αποθήκευση σε εξωτερικό μέσο (π.χ. σε usb), αποθήκευση στην προσωπική περιοχή αρχείων κ.λπ. Προστέθηκαν τρεις (3) σαρωτές και ένα (1) εκτυπωτικό μηχάνημα, ώστε ο χρήστης να έχει πλέον τη δυνατότητα σάρωσης του έντυπου υλικού που τον ενδιαφέρει και εκτύπωσής του, σε περίπτωση που το επιθυμεί. Το εκτυπωτικό μηχάνημα δεν παρέχει τη δυνατότητα έγχρωμων εκτυπώσεων, μόνο ασπρόμαυρων.

Επιπλέον, από τον Οκτώβριο 2021 έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία εκτυπώσεων από απόσταση (webprint) στη Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος. Οι χρήστες θα μπορούν από τον υπολογιστή τους μέσω του δικτύου VPN του Ιδρύματος και της υπηρεσίας εκτύπωσης από απόσταση webprint (https://myprint.isc.tuc.gr) να αποστέλλουν τις εκτυπώσεις τους στον εκτυπωτή της Βιβλιοθήκης. Περισσότερες οδηγίες για την υπηρεσία webprint αναφέρονται στη σελίδα https://www.tuc.gr/?id=7013. Οι χρήστες θα μπορούν να παραλάβουν τις εκτυπώσεις τους στο ισόγειο του κτιρίου Δ1 (Βιβλιοθήκη), από τις 9:00 έως και 19:45 (ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης).

Αναφορικά με την πολιτική εκτυπώσεων στη Βι.Κε.Π., αυτή εντάσσεται στην πολιτική χρέωσης μονάδων εκτύπωσης του Μηχανογραφικού Κέντρου, τηρώντας τον περιορισμό που ίσχυε στη Βι.Κε.Π., δηλαδή συνολικά 50 εκτυπώσεις το μήνα για κάθε μέλος της πολυτεχνειακής κοινότητας (η χρέωση εκτύπωσης στον εκτυπωτή της Βι.Κε.Π. είναι 2 μονάδες ανά σελίδα εκτύπωσης, με έκπτωση 25% για εκτυπώσεις διπλής όψης).

Συσκευές απαγωγής θερμότητας φορητών υπολογιστών (Notebook Coolers)

Διατίθενται συνολικά δέκα (10) notebook coolers, για βραχύχρονο δανεισμό και μόνο εντός του κτιρίου της Βι.Κε.Π. Ζητείστε τους από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Στα κτίριο Δ1 της Βι.Κε.Π. λειτουργούν Η/Υ για αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο (OPAC) και στο Διαδίκτυο. Κάνετε είσοδο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (κωδικοί που σας δίνονται από το Μηχανογραφικό Κέντρο). Οι Η/Υ υποστηρίζουν εφαρμογές των Windows (όπως Word, Excel, κ.λπ.).

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο προσωπικό, στην εξυπηρέτηση κοινού.

Ασύρματη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Για λόγους ασφαλείας του Ασύρματου Δικτύου, η πρόσβαση ελέγχεται μέσω κωδικών πρόσβασης οι οποίοι δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Κέντρο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων. Η πρόσβαση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφαλείας, καθώς υποστηρίζεται από υποδομή τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων: www.noc.tuc.gr 

Διεξαγωγή Τηλεδιασκέψεων

Στο αναγνωστήριο ομαδικής μελέτης Δ1.101, έχει εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός και εφαρμογές, προκειμένου να διενεργηθεί μια τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ePresence του Ε.Δ.Ε.Τ. Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μια τηλεδιάσκεψη είναι έξι (6) άτομα.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να στείλετε e-mail στο info-library<στο>tuc.gr, προκειμένου να κρατηθεί ο χώρος για σας και στη συνέχεια στο teleconf<στο>tuc.gr, προκειμένου να γίνει δέσμευση των απαιτούμενων πόρων της πλατφόρμας ePresence.