Αίτηση παραγγελίας για αγορά νέου υλικού, γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την παρακάτω φόρμα. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο τα μέλη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Υπεύθυνος παραγγελίας νέου υλικού

Μπολιεράκη Μαρία

Τηλ.: 28210-37245

Fax: 28210-37576

Email: info-library<στο>tuc.gr