Επικοινωνία με τη Βι.Κε.Π.:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
Κτίριο Δ1, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 
Τ.Κ. 73 500 Χανιά, Κρήτη 
Τηλ. +30 28210 37440
Fax +30 28210 37576 
E-mail: info-library<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα: www.library.tuc.gr

Η Βι.Κε.Π. λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 19:45, κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των εορτών και των θερινών διακοπών, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 15:00. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας της Βι.Κε.Π. ανακοινώνεται εγκαίρως στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας της.

Με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. μπορείτε να επικοινωνείτε καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Βι.Κε.Π. στο τηλέφωνο 28210-37440.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Νταουντάκη Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 28210-37277
email: mntaountaki<στο>tuc.gr

 

Τμήμα Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης

Υπηρεσίες Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

Νταουντάκη Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 28210-37277
email: mntaountaki<στο>tuc.gr  

Υπηρεσίες Δανεισμού, Διαδανεισμού & Παράδοσης Τεκμηρίων

Αρχοντάκη Ηλιάννα
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Τηλ.: 28210-37284
email: iarchontaki@tuc.gr

Μπολιεράκη Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 28210-37245
email: mbolieraki<στο>tuc.gr

Υπηρεσίες Ποιότητας

Νταουντάκη Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 28210-37277
email: mntaountaki<στο>tuc.gr

 

Τμήμα Πρόσκτησης & Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού

Μπολιεράκη Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 28210-37245
email: mbolieraki<στο>tuc.gr

Ντουντουνάκη Χαρά
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 28210-37436
email: cntountounaki<στο>tuc.gr

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Τηλ.: 28210-37440
email: info-library<στο>tuc.gr

Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών & Υπολογιστικών Συστημάτων

Θέση στο χάρτη: