Από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 κι έπειτα, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 19:45, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021).

Οι διά ζώσης υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (πρόσβαση στα βιβλιοστάσια, δανεισμός, χρήση αναγνωστηρίου, χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού) παρέχονται χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη ΚΥΑ για τη λειτουργία των ΑΕΙ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπενθυμίζεται ότι:

  • η είσοδος στον χώρο προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.
  • η χρήση προστατευτικής, μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους εντός του κτιρίου, αλλά και εκτός (π.χ. στο αίθριο), σε περιπτώσεις συνωστισμού.
  • Συνιστάται να γίνεται απολύμανση των χεριών κατά την είσοδο στο χώρο (διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα ή το φέρουν μαζί τους οι χρήστες).

Η Βιβλιοθήκη φυσικά συνεχίζει να εξυπηρετεί και με ηλεκτρονικά μέσα στην προσπάθειά της να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα, απομακρυσμένα.