Από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 κι έπειτα, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 έως 19:45, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021).

Οι διά ζώσης υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (πρόσβαση στα βιβλιοστάσια, δανεισμός, χρήση αναγνωστηρίου, χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού) παρέχονται χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη ΚΥΑ για τη λειτουργία των ΑΕΙ. Κατά την προσέλευση στο φυσικό χώρο της Βιβλιοθήκης παρακαλείσθε να τηρείτε τα τρέχοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να εξυπηρετεί και με ηλεκτρονικά μέσα στην προσπάθειά της να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα, απομακρυσμένα.