Τα Ακαδημαϊκά Καταθετήρια (Institutional Repositories) και οι Ψηφιακές Συλλογές αποτελούν βάσεις εναπόθεσης υλικού σε ψηφιακή μορφή που είτε έχει παραχθεί από το ίδιο το ίδρυμα και τα μέλη της κοινότητας του π.χ. γκρίζα βιβλιογραφία, είτε συνιστά συλλογή ιδιαίτερης πολιτισμικής ή ερευνητικής σημασίας. Τα ακαδημαϊκά καταθετήρια δημιουργήθηκαν καταρχάς για να ανταποκριθούν σε ανάγκες της κοινότητας που εξυπηρετούν, αλλά το περιεχόμενο τους είναι προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο. Συνοδεύονται από ένα σύνολο υπηρεσιών ώστε να είναι εύκολη η περιήγηση και η αναζήτηση στις συλλογές τους, από τον χρήστη.

 

Από τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν αναπτυχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή τα παρακάτω αποθετήρια:

Ανέμη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά συλλογές που αναπτύσσει το Ίδρυμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συλλογές γκρίζας βιβλιογραφίας (πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, σημειώσεις μαθημάτων, τεχνικές αναφορές) καθώς και συλλογές βιβλιογραφίας. Η πρόσβαση δεν αφορά μόνο στα βιβλιογραφικά στοιχεία αλλά και στο ίδιο το υλικό.

@ΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ

@ρχειομνήμων είναι η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους.

Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.

e-Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η e-Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ψηφιακό υλικό που παράγεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας. Τα ψηφιακά τεκμήρια είναι κατανεμημένα σε Θεματικές Ενότητες όπου εντάσσονται σημειώσεις μαθημάτων, ασκήσεις, θέματα εξετάσεων και απαντήσεις τους καθώς και φροντιστηριακές, διπλωματικές-πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Παράλληλα, οι συλλογές της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται με ψηφιακό υλικό το οποίο αποτελεί ευγενική παραχώρηση ανεξάρτητων φορέων (εκδοτικών οίκων, οργανισμών κ.ά.).

Ελληνομνήμων

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 'Ελληνομνήμων' έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Ιστορικών Αρχείων του ΕΚΠΑ και περιέχει όλα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν στην Ελλάδα κατα το διάστημα 1600-1821.

Θράκη, η γη του Ορφέα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δημιούργησε μια βάση όπου κατατίθεται υλικό που αφορά στην Θράκη. Λειτουργεί σαν πύλη για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αντλήσει πληροφορίες τόσο για την ιστορία της περιοχής όσο και για την σύγχρονη ζωή εκεί.

Νημερτής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Νημερτής αποτελεί την ψηφιακή συλλογή του Πανεπιστημίου Πατρών που περιλαμβάνει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Ίδρυμα. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να συμπεριλάβει το σύνολο της γκρίζας βιβλιογραφίας του Ιδρύματος. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο OAI (Open Archives Initiative) και η μορφή των μεταδεδομένων ακολουθεί το πρότυπο Dublin Core. Η ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος γίνεται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας και Ανάπτυξης της ΒΥΠ.

Πανδέκτης

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ο 'Πανδέκτης - Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού' περιλαμβάνει 11 ολοκληρωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ψηφιακές συλλογές. Αυτές είναι: Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία, Ταξιδιωτική Γραμματεία 15ος-190ος αιώνας, Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας, Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδας, Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού χώρου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση, 1450-1830, Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος), Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού, Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Μοναστηριακά Αρχεία-Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου, Αρχαίες Ελληνικές και Λατινικές Επιγραφές της Άνω Μακεδονίας, της Αιγιακής Θράκης και Αχαΐας. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Συλλογή Ψηφιοποιημένων Τεκμηρίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Συλλογή Ψηφιοποιημένων Τεκμηρίων περιλαμβάνει παλαιό έντυπο υλικό που έχει ψηφιοποιηθεί, κυρίως από την επιμέρους βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών, το Κέντρο Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΝΕΦ) και την επιμέρους ενιαία βιβλιοθήκη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τμήματος Φ.Π.Ψ. Τα ψηφιακά τεκμήρια έχουν διασωθεί υπό μορφή αρχείων pdf και είναι αναζητήσιμα με λέξεις-κλειδιά. Κάθε τεκμήριο είναι διαχωρισμένο σε επιμέρους τμήματα, που συνήθως αποτελούν τα κεφάλαια του ψηφιοποιηθέντος βιβλίου

Ψηφιακή Χαρτοθήκη (Digital Map Library)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας, αναπτύσσει την ηλεκτρονική υπηρεσία της ψηφιακής χαρτοθήκης (digital map library). Η συλλογή αποτελείται από κατάλληλα μορφοποιημένους στατικούς ψηφιακούς χάρτες που αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 55 και προβάλλονται στον χρήστη βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών: ανά περιοχή, ανά τύπο, ανά τμήμα. Καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, των Ηπείρων και του Κόσμου και διακρίνονται σε δορυφορικούς, γεωλογικούς-γεωμορφολογικούς, κοινωνικούς-οικονομικούς, φυσικούς-περιβαλλοντολογικούς και πολιτικούς χάρτες.

Ψηφιακές Συλλογές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναπτύσσει μια σειρά Ψηφιακές Συλλογές που αφορούν θέματα Νεοελληνικής Γραμματείας και Τέχνης. Αυτές είναι: Άρθρα Εφημερίδων & Περιοδικών, Αρχαιολογικά Γεγονότα στον Ελληνικό Τύπο (1832-1932), Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ελληνικές Εφημερίδες , 19ος -20ος αι., Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συλλογή Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Συλλογή Μακεδονία, Φωτογραφικό Αρχείο Παραδοσιακής Τέχνης.

Ψηφίδα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Ψηφίδα αποτελεί την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εκεί κατατίθεται η εσωτερική εκδοτική παραγωγή του ιδρύματος π.χ. πρακτικά συγκλήτου, διπλωματικές εργασίες διδακτορικά κλπ. και παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα περιοδικά π.χ. Τόπος. Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εγγράφων απαιτείται εγγραφή ως μέλος.

Blod

(Bodosaki Lectures on Demand)

Ο ιστότοπος blod.gr (ακρωνύμιο των λέξεων Bodossaki Lectures on Demand) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνες του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το blod.gr συγκεντρώνει, καταγράφει και προβάλλει αυτούσιες, επιλεγμένες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις από όλο το φάσμα της επιστημονικής και πνευματικής μας ζωής.

Dspace

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) αναπτύσσει την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο Dspace. Εκεί καταχωρούνται διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που κατατίθενται και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Επίσης, μπορείτε να βρείτε τα ψηφιοποιημένα τεύχη των περιοδικών 'Αρχιμήδης' και 'Προμηθέας' καθώς και μια Συλλογή Ελληνικής Επιστημονικής και Τεχνικής Βιβλιογραφίας για τα έτη 1830 - 1940.

Science Hub - Joint Research Centre

Η πλατφόρμα Science Hub του Joint Research Centre (JRC) συγκεντρώνει όλη την επιστημονική γνώση που παράγεται από την επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εσωτερικό της, αλλά και από τα ερευνητικά της ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα ενσωματώνει και συναθροίζει πληροφορία σχετικά με τις επιστημονικές δραστηριότητες του JRC, όπως δημοσιεύσεις, εργαλεία και βάσεις δεδομένων, εργαστήρια και μοναδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις. To Science Hub ενισχύει τη διαφάνεια και την ανοικτότητα των επιστημονικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευκολύνει την πολιτική ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική έρευνα.

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε καταθετήρια του διεθνή χώρου στους παρακάτω συνδέσμους:

Archimer

Το καταθετήριο του Γαλλικού Ινστιτούτου για την Εκμετάλευσης της Θάλασσας (French Institute for Exploitation of the Sea). Περιέχει χιλιάδες έγγραφα για τομείς θαλάσσιων επιστημών και οικολογίας (aquaculture, fisheries, geosciences, ecology...).

DSpace@MIT

MIT's Institutional Repository

Στο DSpace@MIT κατατίθεται όλη η εσωτερική εκδοτική παραγωγή του Masachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ). Περιλαμβάνει διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων.

NARCIS

Πύλη πρόσβασης στην επιστημονική παραγωγή της Ολλανδίας.

OpenDOAR

the Directory of Open Access Repositories

Το OpenDOAR αποτελεί ένα ευρετήριο καταθετηρίων ανοιχτής πρόσβασης. Μέχρι στιγμής, έχει κατηγοριοποιήσει και περιγράψει 779 καταθετήρια, μετά από επίσκεψη και έλεγχο του περιεχομένου τους από το προσωπικό του προγράμματος. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει μέσω του ευρετηρίου το καταθετήριο που ικανοποιεί τις ερευνητικές του ανάγκες.

OpenGrey Repository

Βιβλιογραφικό και πλήρους κειμένου αποθετήριο γκρίζας βιβλιογραφίας.