ΕΠΕΑΕΚ: ¨Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨ 

Β΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ιούνιος 1996 - Ιούνιος 2000)

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα οριζόντιας και κάθετης δράσης των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, η οποία υπάγεται στο Β΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Διαχειρίζεται το πρόγραμμα με τίτλο: ΕΠΕΑΕΚ : ¨Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨ το οποίο χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή της τόσο σε επίπεδο υλιοτεχνικής υποδομής όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών.
 
 Οι στόχοι του εν λόγω προγράμματος που υλοποιήθηκαν σε μέγιστο βαθμό ήταν : 

 • Ανάπτυξη της συλλογής έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης.
 • Ανάπτυξη της συλλογής οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης (βιντεοκασέτες, κασέτες ήχου, cd-rom, dvd με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Αύξηση των συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Μέσω της Οριζόντιας Δράσης των Βιβλιοθηκών του Β΄Κ.Π.Σ., υπάρχει η δυνατότητα της on-line πρόσβασης των χρηστών σε εναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) σχετικών με τα επιστημονικά πεδία που αφορούν την Πολυτεχνειακή κοινότητα. Αρκετά από αυτά τα περιοδικά διαθέτουν άρθρα πλήρους κειμένου στο Διαδίκτυο, πραγμα που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον χρήστη.
 • Αύξηση των συνδρομών σε on-line βάσεις δεδομένων. Η οριζόντια δράση Βιβλιοθηκών του Β΄Κ.Π.Σ. επιτρέπει την πρόσβαση σε πλήθος αναφορών και άρθρων που άπτονται των ενδιαφερόντων του χρήστη, μεταξύ των οποίων και άρθρα πλήρους κειμένου.
 • Αύξηση των συνδρομών σε βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-ROM, οι οποίες σχετίζονται με τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο Πολυτεχνείο Κρήτης (π.χ. Mathsci Disc, Geiref, Ntis, Microcomputer Abstracts κ.α.). Οι βάσεις αυτές εγκαταστάθηκαν στον CD - Server της Βιβλιοθήκης και είναι προσβάσιμες από όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου.
 • Εγκατάσταση συστήματος δαιχείρησης βάσεων δεδομένων σε μορφή CD-ROM (CD-Server).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητή για την προβολή της Βιβλιοθήκης στο Διαδίκτυο (Web Server).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου αυτοματοποημένου συστήματος διαχείρησης του υλικού της Βιβλιοθήκης (Geac/Advance) καθώς και του εξυπηρετητή (server) στον οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το παραπάνω σύστημα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους χρήστες στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
 • Εγκατάσταση οπτικοακουστικού (Ο/Α) και δορυφορικού συστήματος υποστήριξης διαδακτικού έργου και παρουσιάσεων.
 • Ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης των χρηστών στις υπηρεσίες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη (π.χ. τρόποι αναζήτησης βιβλίων - περιοδικών, ταξινόμηση, δανεισμός, παραγγελίες, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, χρήση microfiche - microfilm).
 • Ανάπτυξη συστήματος ιδεατής ξενάγησης μέσω Διαδικτύου στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα της σύγχρονης βιβλιοθηκονομίας ώστε να ενημερωνόνται για τις εξελίξεις στον κλάδο και τις νέες τεχνολογίες που εισάγονται.Μέσω του προγράμματος το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συμμετείχε στα ακόλουθα: 

 

1. Περίοδος 1/8/1998-15/8/1998 : Εκπαίδευση 4 βιβλιοθηκονόμων στην Ολλανδία (University of Tilburg) summer course με θέμα "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες"

2. Περίοδος 10/6/2000-30/6/2000 : Εκπαίδευση του υπέυθυνου συστήματος διαχείρισης συστημάτων της Βιβλιοθήκης στο Watford της Μεγάλης Βρετανίας σε σεμινάριο με θέμα "Τεχνολογία ΑΤΜ και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Εφαρμογή τους σε συστήματα βιβλιοθηκών."

ΕΠΕΑΕΚ: ¨Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ιούλιος 2000 - Δεκέμβριος 2006)

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με τίτλο ΕΠΕΑΕΚ : ¨Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης¨, το οπόιο υπάγεται στο πλαίσιο της Ενέργειας 2.1.3.: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών" για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ξεκινά τον Ιούλιο του 2000 και διαρκεί έως τον Δεκέμβριο του 2006. Η χρηματοδότηση γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό (75%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κύριοι στόχοι του είναι:

 • Δημιουργία ψηφιακής πύλης (Portal) Πολυτεχνείου Κρήτης ως κεντρικής λεωφόρου (gateway) ασφαλούς πρόσβασης σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές πηγές.Για την προοπτική θεματικής εξειδίκευσης στα επιστημονικά πεδία που αφορούν την Πολυτεχνειακή κοινότητα προβλέπεται συνεργασία με την ΚΕΑΒ. Η πύλη θα επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναζήτησης/ανάκτησης και επιλεκτικής διάχυσης της πληροφορίας, και θα διαθέτει περιβάλλον για την ηλεκτρονική και εξ' αποστάσεως υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Τέλος υπάρχει πρόβλεψη χρήσης της πύλης και από άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
 • Ανάπτυξη ψηφιακής συλλογής για την γκρίζα βιβλιογραφία του Πολυτεχνείου Κρήτης με το συστήμα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης ΑΡΤΕΜΙΣ, και διάθεση της μέσω της ψηφιακή πύλης.
 • Εμπλουτισμός της συλλογής σε έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό. Τεχνική επεξεργασία (καταλογράφηση και ταξινόμηση) του υλικού αυτού μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος της Βιβλιοθήκης. Αναβάθμιιση / Ανανέωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
 • Θέσπιση προτύπων, στατικστικών συλλογών και δεικτών αποτίμησης των υπηρεσιών. Ποιοτική ανάλυση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της Βιβλιοθήκης για την προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα, στα πλαίσια προετοιμασίας της Βιβλιοθήκης για την συμμετοχή της στην επέκταση του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Τους παραπάνω στόχους θα συνοδευσουν μια σειρά δράσεις  χρηματοδοτούμενες από το Ίδρυμα, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και των υπηρειών της Βιβλιοθήκης με κυρίαρχες:

 • Ανέγερση νέου κτηρίου 1.700 τ.μ.για την επέκταση της Βιβλιοθήκης. Περίοδος εκτέλεσης του έργου αναφέρεται το διάστημα 2001-2003 και θα χρηματοδοτηθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις για κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
 • Πλήρης υποστήριξη της συλλογής των επιστημονικών περιοδικών.

 

 

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση: ¨ Β2-Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης ¨

(Απρίλιος 2011-2013)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στην διαχείριση και στην υλοποίηση της πράξης «Β2-Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης» του Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε  τον Απρίλιο του 2011 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και οι κύριοι στόχοι του είναι:

1.    Η ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Με τον όρο «Ιδρυματικό Αποθετήριο» εννοούμε τον ψηφιακό χώρο στον οποίο συγκεντρώνεται, οργανώνεται και διατίθεται στο ευρύ κοινό η πνευματική παραγωγή ενός Ιδρύματος, όπως άρθρα περιοδικών που δημοσιεύονται από μέλη του Ιδρύματος, βιβλιογραφικές αναφορές των βιβλίων που συγγράφουν μέλη του Ιδρύματος, πρακτικά συνεδρίων, διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες. Η υλοποίηση λοιπόν ενός Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο θα συμπεριλάβει όλη την πνευματική του παραγωγή, θα βοηθήσει τόσο στην προβολή του έργου του όσο και στην βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου μιας και θα υπάρχει συγκεντρωμένη και συνεχώς ανανεώσιμη η πνευματική του παραγωγή, η οποία θα μπορεί να προσπελαστεί από κάθε ενδιαφερόμενο σεβόμενοι πάντα τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2.   Στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας, την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

3.     Στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check In – Check Out υλικού) της Βι.Κε.Π και την ταυτόχρονη δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών.

4.      Στη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στη δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία (ILSaS).

5.   Στην προβολή του ερευνητικού έργου μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Προβολής Δραστηριότητας (CRIS), το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ανάλογου υποέργου της οριζόντιας δράσης Β2.