Βασική προϋπόθεση για τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη προηγούμενων δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το θέμα της υπό μελέτη εργασίας. Οι δημοσιεύσεις αυτές αποτελούν τη βιβλιογραφία της εργασίας. Συχνά, ιδιαίτερα σε επίπεδο προπτυχιακής εργασίας, ο καθηγητής προτείνει μια βασική βιβλιογραφία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να αφορούν βιβλία, άρθρα περιοδικών, ιστοσελίδες κ.α.

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας της εργασίας οφείλει να εμβαθύνει αναζητώντας περισσότερες πληροφοριακές πηγές.

Εντοπισμός συγκεριμένου βιβλίου ή άρθρου

Σε περίπτωση που ο ερευνητής γνωρίζει ήδη τον τίτλο βιβλίου ή άρθρου που επιθυμεί να μελετήσει μπορεί να το εντοπίσει ως εξής:

Έυρεση βιβλίου ή έντυπου περιοδικού

Στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) της Βι.Κε.Π. είναι καταχωρημένο όλο το έντυπο υλικό της Βι.Κε.Π. καθως και πολλά ηλεκτρονικά βιβλία. Κάνοντας αναζήτηση του τίτλου του βιβλίου ή του τίτλου του περιοδικού στο οποίο υπάρχει το άρθρο που τον ενδιαφέρει, μπορεί ο ερευνητής να διαπιστώσει εάν το εν λόγω τεκμήριο υπάρχει στη Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να το δανειστεί ή να το φωτοτυπήσει αντίστοιχα.

Οδηγός αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC)

Εύρεση ηλεκτρονικού άρθρου.

Ακολουθώντας το σύνδεσμο "Ηλεκτρονικά περιοδικά" από την ενότητα Ηλεκτρονικές Πηγές της ιστοσελίδας της Βι.Κε.Π. μπορεί ο ερευνητής να αποκτήσει πρόσβαση στο πληρες κείμενο επιστημονικών άρθρων από πληθώρα ηλεκτρονικών περιοδικών. Υπάρχουν δύο λίστες ηλεκτρονικών περιοδικών: αυτά στα οποία η Βι.Κε.Π. έχει συνδρομή μεμονωμένα και αυτά που παρέχονται μέσω συνεργασίας με τη Heal-link (Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).

Και στις δύο περιπτώσεις, ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει τον τίτλο του περιοδικού που τον ενδιαφέρει επιλέγοντας απο το αλφαβητικό ευρετήριο το αρχικό γράμμα του τίτλου που τον ενδιαφέρει (ειδικά όσον αφορά τις μεμονωμένες συνδρομές της Β.Κε.Π., υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ηλεκτρονικού περιοδικού με βάση το γενικό θέμα το οποίο καλύπτει).

Αφού εντοπίσει το περιοδικό που τον ένδιαφέρει, ο ερευνητής μπορεί να κάνει αναζήτηση του άρθρου από την ιστοσελίδα του ίδιου του περιοδικού και να το αποθηκεύσει ή εκτυπώσει κατά βούληση.

Διαδανεισμός

Στη περίπτωση που το υλικό που ενδιαφέρει την έρευνα δεν εντοπίζεται στις πηγές της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο ερευνητής μπορεί να αιτηθεί τη προμήθεια του από άλλη βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προκειμένου να γίνει αυτό, ο ερευνητής  χρησιμοποιεί την υπηρεσία Διαδανεισμού και παράδοσης τεκμηρίων.

Εντοπισμός βιβλιογραφίας βάσει του θέματος

Σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν έχει συγκεκριμένους τίτλους πηγών για την έρευνά του, οφείλει να αναζητήσει υλικό βάσει του θέματος της εργασίας. Προκειμένου να συμβεί αυτό, βασική προϋπόθεση είναι να κατανοήσει ο ερευνητής σε βάθος το θέμα της έρευνας και να εντοπίσει έγκυρους επιστημονικούς όρους (λέξεις-κλειδιά) που το περιγράφουν. Η Βι.Κε.Π. σε συνεργασία με τη Heal-link έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών επιστημονικών λεξικών.

Στη κατανόηση του θέματος βοηθούν γενικά πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά λεξικά, εγχειρίδια αλλά και βιβλία με ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας επί του θέματος. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων μπορεί ο ερευνητής να απομονώσει τους επιστημονικούς όρους (λέξεις-κλειδιά) που θα χρησιμοποιήσει για αναζήτηση στις διάφορες πηγές πληροφόρησης.

Είναι σημαντικό ο ερευνητής να έχει εντοπίσει τους επιστημονικούς όρους που τον ενδιαφέρουν τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική εκδοχή τους. Εκτός αυτού, είναι χρήσιμο να δημιουργήσει μια λίστα ευρύτερων και στενότερων όρων για το ερευνητικό πεδίο που μελετά ώστε να διευρύνει την αναζήτηση του.

 

Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βι.ΚΕ.Π.

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) της Βι.Κε.Π. διαλέγοντας στη φόρμα αναζήτησης την επιλογή "Οπουδήποτε" από το κυλιόμενο μενού. Επίσης, είναι δυνατή η θεματική αναζήτηση διαλέγοντας απο το κυλιόμενο μενού την επιλογή "Θέμα". Στη περίπτωση αυτή οι όροι αναζήτησης πρέπει να διατυπωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βι.Κε.Π. δίνει επίσης τη δυνατότητα χρήσης θεματικού ευρετηρίου. Προκειμένου ο ερευνητής να χρησιμοποιήσει το θεματικό ευετήριο του ηλεκτρονικού καταλόγου, πρέπει πριν την αναζήτηση να επιλέξει "Σάρωση" από τη κεντρική μπάρα στο πάνω μέρος της σελίδας αναζήτησης και στη συνέχεια να επιλέξει σάρωση με "Θεμα" από το κυλιόμενο μενού. Και σε αυτή τη περίπτωση οι όροι αναζήτησης πρέπει να διατυπωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Αναλυτικός οδηγός χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC).

 

Αναζήτηση σε ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα αναζήτησης σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ). Οι Βάσεις Δεδομένων διακρίνονται σε "βιβλιογραφικές" και "πλήρους κειμένου".

Οι βιβλιογραφικές ΒΔ παρέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία (τίτλο, συγγραφείς, χρόνο έκδοσης κ.λπ.) επιστημονικών άρθρων και βιβλίων. Αναζητώντας σε αυτές τις Βάσεις Δεδομένων ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει σε ποιές πηγές υπάρχει η πληροφορία που χρειάζεται και στη συνέχεια να ανατρέξει στον ηλεκτρονικό κατάλογο ή στα ηλεκτρονικά περιοδικά, ώστε να  βρεί το ίδιο το τεκμήριο έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Οι ΒΔ πλήρους κειμένου κατευθύνουν τον ερευνητή απ'ευθείας στο πλήρες κείμενο του άρθρου ή βιβλίου που έχει εντοπίσει με την αναζήτηση. Συνεπώς, αυτές οι Βάσεις Δεδομένων παρέχουν πρόσβαση σε υλικό που έχει δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Βι.Κε.Π παρέχει στους χρήστες της τις ακόλουθες ξενόγλωσσες Βάσεις Δεδομένων, αλλά και μικρό αριθμό ελληνικών Βάσεων Δεδομένων.

Πέραν των συνδρομών της Βι.Κε.Π ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε επιπλέον ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων που παρέχονται σε συνεργασία με τη Heal-link. H Heal-link δίνει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης στις Βάσεις Δεδομένων μέσω θέματος μέσω θεματικού ευρετηρίου.

 

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει το Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «ΩΡΙΩΝ» στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση στη σωστή χρήση της πληροφορίας, ώστε οι φοιτητές αυτόνομα να προσδιορίζουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίζουν πηγές πληροφόρησης, να αποτιμούν την αξία της πληροφορίας και να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, νόμιμα και ηθικά.

Δείτε τον συνοπτικό οδηγό αναζήτησης βιβλιογραφίας από την katy kavanagh Webb και Library Connect του Elsevier.

Για περισσότερη βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη στο info<στο>library.tuc.gr και στο τηλέφωνο 28210-37440.

Παράλληλα, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε εξατομικευμένο σεμινάριο χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών της συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση.