Μέσω της υπηρεσίας Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων των ηλεκτρονικών του πηγών, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές των παρακάτω εκδοτών/παρόχων, οι οποίοι υποστηρίζουν την πρόσβαση μέσω Shibboleth. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω, ανά εκδότη/πάροχο:

 

Association for Computing Machinery (ACM)

Βήματα:

 1. Επιλέξτε το tab “Institutional login”
 2. Πληκτρολογήστε και επιλέξτε “Technical University of Crete”

American Chemical Society (ACS)

Πληκτρολογείτε "Πολυτεχνείο Κρήτης"

American Institute of Physics (AIP)

Βήματα :

 1. Επιλέξτε το tab "Find your Institution via Federation"
 2. Επιλέξτε “Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link)”
 3. Επιλέξτε "Technical University of Crete"

American Physical Society (APS)

Βήματα :

 1. Πληκτρολογήστε “HEAL-Link”
 2. Επιλέξτε "Technical University of Crete"

Cambridge University Press (CUP)

Βήμτατα:

 1. Κλικ στο “Institutional access – Login via Shibboleth” ή απευθείας κλικ εδώ
 2. Επιλογή του HEAL-Link
 3. Επιλογή του "Πολυτεχνείο Κρήτης", από τη λίστα ιδρυμάτων και εισαγωγή των ιδρυματικών σας στοιχείων εισόδου. Στη συνέχεια “Αποδοχή”

Clarivate - Web of Science

Βήματα:

 1. Κλικ στο “Institutional sign in” ή απευθείας κλικ εδώ
 2. Επιλογή του GRNet Federation
 3. Επιλογή του "Πολυτεχνείο Κρήτης", από τη λίστα ιδρυμάτων και εισαγωγή των ιδρυματικών σας στοιχείων εισόδου. Στη συνέχεια “Αποδοχή”.
 4. Επιβεβαίωση ορθής πρόσβασης

Elsevier (ScienceDirect)

Βήματα:

 1. Επιλέξτε το tab “Sign in” πάνω, δεξιά στην οθόνη
 2. Επιλέξτε “sign in” από το tab “You can also sign in via your institution…”
 3. Πληκτρολογήστε "Πολυτεχνείο Κρήτης" ή το domain του Ιδρύματος, το οποίο είναι "tuc.gr"

Elsevier (Scopus)

Βήματα:

 1. Επιλέξτε το tab “Sign in” πάνω, δεξιά στην οθόνη
 2. Επιλέξτε “Sign in with a different account”
 3. Επιλέξτε "Sign in via your institution"
 4. Πληκτρολογήστε "Πολυτεχνείο Κρήτης" ή το domain του Ιδρύματος, το οποίο είναι "tuc.gr"

Emerald (MCB)

Βήματα:

 1. Επιλέξτε “Login”  πάνω, δεξιά στην οθόνη
 2. Επιλέξτε "Access through your institution"
 3. Πληκτρολογήστε "Technical University of Crete" ή το domain του Ιδρύματος, το οποίο είναι "tuc.gr"

IEEE

Επιλέξτε "Technical University of Crete"

Institute of Physics (IOP)

Βήματα:

 1. Επιλέξτε/πληκτρολογήστε “HEAL-Link”
 2. Επιλέξτε"Technical University of Crete"

John Benjamins

Στο παράθυρο “Select your organization”, επιλέξτε “Technical University of Crete”

Lippincott Williams & Wilkins

Πληκτρολογήστε "Technical University of Crete" πάνω, αριστερά στην οθόνη

ProQuest

Βήματα:

 1. Επιλέκτε το κουμπί “Log in through your library to access more features”, πάνω, στο κέντρο της οθόνης
 2. Πληκτρολογήστε και επιλέξτε "Technical University of Crete" ή το domain του Ιδρύματος, το οποίο είναι "tuc.gr", στο αναδυόμενο παράθυρο “Find your library”

Project MUSE

Επιλέξτε "Technical University of Crete" στο παράθυρο “Access via my Institution”

PsycARTICLES (APA)

Πληκτρολογήστε "Technical University of Crete", πάνω, αριστερά στην οθόνη

SpringerNature (SpringerLink)

Βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε “HEAL-Link” στο παράθυρο "Access through your institution"
 2. Επιλέξτε "Technical University of Crete"

SpringerNature (Nature)

Βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε “HEAL-Link” στο παράθυρο “Access through your institution”
 2. Επιλέξτε "Technical University of Crete"

Taylor & Francis

Επιλέξτε "Technical University of Crete"

Wiley

Βήματα:

 1. Επιλέξτε "Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link)"
 2. Επιλέξτε "Technical University of Crete"