Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2023 (23-29 Οκτωβρίου 2023) είναι μια καλή αφορμή να σας υπενθυμίσουμε τις έμπρακτες κινήσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω της Βιβλιοθήκης του, στον τομέα της Aνοικτής Πρόσβασης.

Theme for Open Access Week 2023: Community over Commercialisation

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

Λειτουργούμε το Ιδρυματικό Αποθετήριο "dias". Το Ιδρυματιικό Αποθετήριο διαθέτει ελεύθερα το περιεχόμενο των τεκμηρίων του, κυρίως διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, αλλά και τις εργασίες, τα pre-prints και τα post-prints των μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις του OpenAIRE (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αξιοποίησης αποθετηρίων για την προαγωγή της Ανοικτής Επιστήμης) και πλήρως διαλειτουργικό με την υπηρεσία UsageCounts του OpenAIRE και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC). Επίσης, έχει περιληφθεί στο ROARMAP (διεθνές μητρώο πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης) και στο OpenDOAR (διεθνής κατάλογος αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης). Ευρετηριάζεται από το openarchives.gr (πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού) και την εφαρμογή ελέγχου πρωτοτυπίας κειμένων Turnitin.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

Στηρίζουμε τη δημοσίευση σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης μέσω οικονομικών ενισχύσεων (είτε μέσω της εξασφάλισης εκπτώσεων, είτε μέσω απαλλαγής στο κόστος δημοσίευσης (στο Article Processing Charge).

  • Είμαστε μέλος του προγράμματος Ανοικτής Πρόσβασης του εκδοτικού οίκου MDPI, παρέχοντας τη δυνατότητα στα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης να δημοσιεύουν άρθρα στα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης του MDPI με έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης.
  • Μέσω της συμμετοχής μας στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν να επωφεληθούν από τις συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του Σ.Ε.Α.Β. Στην παρούσα φάση, όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά, ηλεκτρονικά περιοδικά. Οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη και μπορείτε να τις βρίσκετε εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ

Έχουμε συντάξει λεπτομερή οδηγό για την Ανοικτή Πρόσβαση και τις διάφορες μορφές που κατά καιρούς προσλαμβάνει.

Παρέχουμε πληροφοριακές πηγές και εργαλεία αναζήτησης για την Ανοικτή Πρόσβαση.

ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΣΤΕ

Για να μπορούμε να συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στηρίζουμε τη  "Διακήρυξη για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ελλάδα" . Επίσης, υποστηρίζουμε τις συστάσεις Four Urgent Recommendations for Open Access Negotiations with Publishers 2022, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών, για τις διαπραγματεύσεις με τους εκδότες και για μία ορθολογική μετάβαση στην Ανοικτή Πρόσβαση.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ

την παρακολούθηση του ντοκυμαντέρ "Paywall: the business of scholarly communication" [2018, https://www.imdb.com/title/tt8657152/]

Αντικείμενο του ντοκυμαντέρ είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές κατά την προσβασή τους σε επιστημονικό περιεχόμενο. Σημαντικό μέρος του ντοκυμαντέρ εστιάζει στα υπερβολικά περιθώρια κέρδους που σημειώνουν κάποιοι από τους μεγαλύτερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών εις βάρος των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων. Παράλληλα, το ντοκυμαντέρ πραγματεύεται τις εναλλακτικές που αναπτύσσονται στον χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας και αφορούν στην Ανοικτή Πρόσβαση. Το ντοκυμαντέρ έχει επιμεληθεί ο Jason Schmitt, Καθηγητής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Clarkson University.

Για το ελληνικό κοινό έχουν μεταφραστεί οι υπότιτλοι (από συναδέλφους του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από τη διεύθυνση https://amara.org/en/videos/nTk5qVME6PP7/info/paywall-the-business-of-scholarship-cc-by-40/.

ΣΕΑΒ και Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2023

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών γιορτάζει τη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης και θυμίζει πόσο απλό κάνει το έργο των ερευνητών/ριων, με τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης που παρέχει.