Υπηρεσίες εύρεσης αναφορών (citations) σε άρθρα

Web of Science

To Web of Science® είναι μια ευρέως γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας, και αποτελεί μέρος της πλατφόρμας Web of Knowledge της Thomson Reuters.

To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων. To Web of Science® χωρίζεται σε 3 βάσεις δεδομένων που καλύπτουν περισσότερες από 250 ειδικότητες:

  • Science Citation Index Expanded, με στοιχεία από περίπου 6.500 περιοδικά, σε θέματα φυσικών & εφαρμοσμένων επιστημών και επιστημών υγείας με κάλυψη από το 1970 έως σήμερα
  • Social Sciences Citation Index, με στοιχεία από περίπου 1.950 περιοδικά, σε θέματα κοινωνικών επιστημών, από το 1970 έως σήμερα
  • Arts & Humanities Citation Index, με στοιχεία από περίπου 1.160 περιοδικά, σε θέματα ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, από το 1975 έως σήμερα.

Scopus

To Scopus είναι η υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας και αναφορών (citations) του Elsevier και παρέχεται μέσα από την πλατφόρμα SciVerse. Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία με έξυπνα εργαλεία που σας βοηθούν να αναζητήσετε, ανακτήσετε, αναλύσετε και οπτικοποιήσετε τμήματα της πληροφορίας που σας ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει πάνω από 20.500 τίτλους από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 49 εκατομμύρια εγγραφές (το 78% με περιλήψεις), πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων, και το 100% της κάλυψης Medline.

Google Scholar

Το Google Scholar είναι μια υπηρεσία του Google, με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία και αναφορές άρθρων, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών τεκμηρίων στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων. Το Google Scholar σας παρέχει ένα απλό τρόπο αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Μπορείτε να αναζητήσετε σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πηγές (άρθρα, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και αποφάσεις δικαστηρίων) και σε πολλούς ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια, πανεπιστήμια και άλλους δικτυακούς τόπους. Το Google Scholar σας βοηθά να αναζητήσετε όλη την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία από ένα μόνο σημείο, να εξερευνήσετε συναφή έργα, αναφορές, συγγραφείς, και δημοσιεύσεις, να εντοπίστε το πλήρες έγγραφο μιας εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή μέσω του παγκόσμιου ιστού, να ελέγξτε ποιος αναφέρεται στις δημοσιεύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ συγγραφέα, κ.λπ.

Academic Search

H Academic Search είναι μια δωρεάν υπηρεσία που αναπτύχθηκε από τη Microsoft για να βοηθήσει ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες να βρουν εύκολα και γρήγορα ακαδημαϊκό περιεχόμενο. H Academic Search ευρετηριάζει όχι μόνο εκατομμύρια επιστημονικές εργασίες, αλλά αναδεικνύει τις βασικές σχέσεις μεταξύ των εργασιών και μεταξύ των συγγραφέων με ευνόητο, οπτικό τρόπο που υπογραμμίζει τις κρίσιμες συνδέσεις που συμβάλλουν στον καθορισμό της επιστημονικής έρευνας.

Δείκτες απήχησης επιστημονικών περιοδικών (Impact Factors)

Το Journal Citation Reports είναι ένα μοναδικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να βρούν αναφορές τρίτων προς τις εργασίες τους αλλά και να αξιολογήσουν/ συγκρίνουν επιστημονικά περιοδικά. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό:

  • προσφέρει ποσοτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε περιοδικό. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στο πλήθος των βιβλιογραφικών αναφορών που λαμβάνουν τα άρθρα που εκδόθηκαν στο συγκεκεριμένο περιοδικό μία δεδομένη χρονιά.
  • επιτρέπει την εύρεση του αντικτύπου ενός περιοδικού σε ένα ερευνητικό τομέα και στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα γενικότερα
  • περιλαμβάνει δεδομένα ανά περιοδικό και ανά ερευνητική περιοχή

Οι αναφορές (citations) άρθρων είναι σημαντικός δείκτης για την συχνότητα της χρήσης κάθε περιοδικού από τους ερευνητές. Τα στοιχεία αναφορών της υπηρεσίας JCR εκδίδονται σε ετήσια βάση και σε δύο εκδόσεις:

  • JCR Science Edition, με στοιχεία από περίπου 5.900 περιοδικά στις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, στην τεχνολογία και τις επιστήμες υγείας.
  • JCR Social Sciences Edition, με στοιχεία από περίπου 1.700 περιοδικά στις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές επιστήμες.

Δείκτης απήχησης (Impact Factor): δείκτης για την αξιολόγηση περιοδικών. Αποτελεί το μέσο όρο των αναφορών που έγιναν σε ένα δεδομένο έτος (π.χ. 2009) προς άρθρα ενός περιοδικού που δημοσιεύθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια (2007-2008). Π.χ. ένα περιοδικό με Impact Factor (2009) = 1,606 σημαίνει ότι έχουν γίνει κατά μέσο όρο 1,606 αναφορές σε κάθε άρθρο που δημοσιεύθηκε στα τεύχη των δύο προηγούμενων χρόνων (2007-2008) του περιοδικού.

Δείτε επίσης την πύλη SCImago Journal & Country Rank  που αφορά περιοδικά και επιστημονικούς δείκτες χωρών που περιλαμβάνονται στη βάση Scopus® του Elsevier. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση περιοδικών και ερευνητικής παραγωγής.