Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτική λίστα με ηλεκτρονικές, επιστημονικές πηγές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία διενεργείται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε κάθε πηγή αναφέρεται και πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Συγκεκριμένα:

Ελεύθερη πρόσβαση: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς.

VPN (Virtual Private Network): Σημαίνει ότι απαιτείται εξουσιοδότηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού e-υπηρεσιών.

 

Ηλεκτρονικά βιβλία

Κάλλιπος

O «Κάλλιπος» είναι ένα αποθετήριο συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, στην ελληνική γλώσσα, του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου.

Μέσω πέντε (5) Θεματικών Περιοχών, μπορείτε να αναζητήσετε εκπαιδευτικό υλικό στο πλήρες κείμενο των συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων του Αποθετηρίου, καθώς και να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενά του. Αυτές οι θεματικές περιοχές είναι:

Ελεύθερη πρόσβαση.

Ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης Π.Κ.

Από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, ο σύνδεσμος "Ιστότοπος" οδηγεί στην ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου.

Πρόσβαση μέσω VPN.

Ηλεκτρονικά βιβλία μέσω του Σ.Ε.Α.Β.

Μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), επιτυγχάνεται πρόσβαση στις συλλογές επιστημονικών ηλεκτρονικών βιβλίων και λεξικών διαφόρων εκδοτών (π.χ. Elsevier, Springer, Taylor and Francis, Wiley, IΕΕΕ Proceedings, κ.α.).

Πρόσβαση μέσω VPN.

Ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης - Directory of Open Access Books (DOAB)

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 27.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων από 373 εκδότες.

Ελεύθερη πρόσβαση.

OAPEN Library

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 10000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Project MUSE Open Access Books

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 2000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων και ακαδημαϊκών ενώσεων.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Project Euclid

Πρόσβαση σε μονογραφίες και σειρές βιβλίων μαθηματικών και στατιστικής.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Ηλεκτρονικά περιοδικά

Ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του Σ.Ε.Α.Β.

Μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), επιτυγχάνεται πρόσβαση στις συλλογές επιστημονικών, ηλεκτρονικών περιοδικών διαφόρων εκδοτών/διαθετών.

Πρόσβαση μέσω VPN.

Ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης - Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Περιλαμβάνει περισσότερους από 14.400 τίτλους ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Ηλεκτρονικά περιοδικά του εκδότη De Gruyter

Στο πλαίσιο της επικείμενης σύναψης σύμβασης, για το 2021, του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περισσότερους από 340 peer-reviewed τίτλους περιοδικών σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη:

Science, Technology, Engineering, Medicine
Social Sciences and Humanities

Πρόσβαση μέσω VPN.

 

Project MUSE Open Access Journals

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 722 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών διαφόρων διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων και ακαδημαϊκών ενώσεων.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Open Science Directory

Περιλαμβάνει περισσότερους από 13.000 τίτλους ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Βιβλιογραφικές βάσεις & βάσεις πλήρους κειμένου

Βιβλιογραφικές βάσεις & βάσεις πλήρους κειμένου / Πληροφοριακό υλικό μέσω του Σ.Ε.Α.Β.

Πληθώρα βάσεων, διαφόρων θεματικών πεδίων και εκδοτών/διαθετών.

Πρόσβαση μέσω VPN.

Βιβλιογραφικές βάσεις & βάσεις πλήρους κειμένου μέσω της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.

Πληθώρα βάσεων μεταξύ αυτών Web of Science, MathSciNet, OnePetro.

Πρόσβαση μέσω VPN.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: e-Publishing

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Ανοικτά μαθήματα - Open cources

Πρόκειται για ανοικτά μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ανοικτά μαθήματα του Π.Κ. και όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Ελέυθερη πρόσβαση.

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

JSTOR: ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό (περιλαμβάνει ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, συλλογές, κ.λπ.)

Ελεύθερη πρόσβαση.

Μηχανές αναζήτησης - Συσσωρευτές

Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link

Πρόσβαση μέσω VPN.

CORE : παγκόσμιος συσσωρευτής επιστημονικών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης.

Ελεύθερη πρόσβαση.

COVID-19 Open Research Gateway : πύλη που έχει δημιουργήσει το OpenAIRE, με περιεχόμενο (publications-data-software-protocols-etc.) σχετικό με την πανδημία.

Ελεύθερη πρόσβαση.

OpenArchives.gr Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Πηγές παροδικής πρόσβασης

Cambridge University Press

Ο Cambridge University Press προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της επιστημονικής κοινότητας για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου του COVID-19, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε σημαντικά πληροφορικά έργα, όπως 700 περίπου ακαδημαϊκά διδακτικά βιβλία, στις σειρές Cambridge Companions και Cambridge Histories και στην νέα συλλογή Cambridge Elements, μέχρι το τέλος Μαΐου 2020.

Ελεύθερη πρόσβαση.

Foundations and Trends eBooks Library

Παρέχεται δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη Foundations and Trends Technology eBooks Library μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
Η Foundations and Trends Technology eBooks Library αποτελείται από 527 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη Now Publishers και της IEEE. Ο κάθε τίτλος είναι μια απλή μονογραφία περίπου 150 σελίδων. Η πηγή απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές που αναζητούν μια κατατοπιστική εισαγωγή σε θεματικές περιοχές που κυρίως αφορούν σε αναδυόμενες τεχνολογίες.

Πρόσβαση μέσω VPN.

IEEE eLearning Library

Παρέχεται πρόσβαση στην IEEE eLearning Library έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η IEEE eLearning Library διαθέτει υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα σε αντικείμενα συναφή με τις επιστήμες της μηχανικής (ενδεικτικά, αερομηχανική, βιοτεχνολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτική, ενέργεια, κ.λπ.). Περιλαμβάνει εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες και προσφέρει στο διδακτικό προσωπικό και στους φοιτητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εμπλουτισμένους τρόπους μάθησης. Οι όροι χρήσης παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Πρόσβαση μέσω VPN.

JoVE

To JoVE (Journal of Visualized Experiments) περιλαμβάνει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας  με video επιδείξεις πειραμάτων και λεπτομερή κείμενα πρωτοκόλλων, που επιτρέπουν στους ερευνητές παγκοσμίως να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον με ευκολία και αποδοτικότητα. Η πρόσβαση παρέχεται μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να δημιουργήσει λογαριασμό, κλικάροντας στον σύνδεσμο που υπάρχει στην πρόταση "Free access to all JoVE Education videos until June 15. Click here".

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση σε:

  • JoVE Core: περιέχει επιστημονικές έννοιες, οι οποίες οπτικοποιούνται για να μεγιστοποιηθεί η μαθησιακή αντίληψη
  • JoVE Science Education: περιέχει τις επιστημονικές βασικές αρχές με απλά και κατανοητά βίντεο σε 8 θεματικά πεδία
  • Lab Manual: περιέχει ολοκληρωμένα βίντεο για εισαγωγικά εργαστηριακά μαθήματα βιολογίας

Ελεύθερη πρόσβαση.

SAGE resources

Παρέχεται δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, σε πηγές του εκδότη SAGE, έως τις 8 Ιουλίου 2020.

Το περιεχόμενο του SAGE που είναι διαθέσιμο αφορά:

  • SAGE Video: εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο για Κοινωνικές Επιστήμες
  • SAGE Research Methods Video: εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο που αφορά τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας
  • SAGE Knowledge: διάφορα προϊόντα του εκδότη (βιβλία, λεξικά, κ.λπ.)

Πρόσβαση μέσω VPN.

SpringerNature Complimentary Access

Χάρη στην πολυετή και άψογη συνεργασία με τον εκδότη SpringerNature και κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών, ο Σ.Ε.Α.Β. έχει εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020 σε επιπλέον 31.000 ηλεκτρονικά βιβλία για τη στήριξη των διδακτικών αναγκών των Ιδρυμάτων-μελών του.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για διδακτικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία αναφοράς, άτλαντες, εργαστηριακά εγχειρίδια, εγχειρίδια και κάποιες μονογραφίες. Τα βιβλία αυτά είναι επίσης προσπελάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Α.Β., αλλά και μέσω της γενικής βάσης συγγραμμάτων του Ευδόξου. Μια λίστα των συγγραμμάτων μπορεί να βρεθεί σε αυτό το pdf αρχείο.

Ελεύθερη πρόσβαση.