Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023

Όπως κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠΑΒ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), δημοσιεύουμε την Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.