Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2022, με θέμα "Open for Climate Justice". Δείτε πώς.