Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακ. έτος 2022-2023 στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα ξεκινήσουν μετά την απόκτηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (username  και password), από την αρμόδια υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα προεγγραφής (https://opac.seab.gr/selfreg~S14*gre). Η εγγραφή οριστικοποιείται:

(α) εφόσον ο φοιτητής παρακολουθήσει το σεμινάριο εκπαίδευσης που παρέχεται από τη Βι.Κε.Π. αναφορικά με την χρήση των συλλογών και πηγών της και

(β) με την επίδειξη της ακαδημαϊκής του ταυτότητας, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο ισόγειο του κτιρίου Δ1.

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου εκπαίδευσης, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει την παρακολούθησή του, μία φορά, κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρα: 

Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 13:00. Το σεμινάριο θα διεξάγεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Δ1 και διαρκεί περίπου σαράντα λεπτά. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Οκτωβρίου 2022.

Κάρτα-μέλους Βι.Κε.Π.: Μετά την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ο φοιτητής παρακαλείται να επισκεφτεί τη Βι.Κε.Π. (κτίριο Δ1), ώστε η ακαδημαϊκή του ταυτότητα να γίνει και κάρτα-μέλους Βι.Κε.Π.