Έναρξη δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CNKI Express

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώνουμε για την έναρξη δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CNKI Express. Η πρόσβαση θα παραμείνει ανοικτή για 6 μήνες (μέχρι 15 Ιουλίου 2024). Ακολουθεί μία περιγραφή της βάσης καθώς και οι τρόποι πρόσβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNKI Express

Πρόκειται για βάση δεδομένων της China National Knowledge Infrastructure (CNKI) που είχε αναπτυχθεί από το Tsinghua University. Περιλαμβάνει ακαδημαϊκές πηγές από τη Κίνα, όπως περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κ.λπ. Σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις παρέχεται μηχανική μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Διατίθεται και θεματική κατηγοριοποίηση:

Mathematics/ Physics/ Mechanics/ Astronomy,

Chemistry/Metallurgy/Environment/ Mine Industry ,

Architecture/Energy/ Traffic/ Electro mechanics etc.,

Agriculture,

Medicine & Public Health,

Literature/History/Philosophy, Politics/Military

Affairs/ Law,

Education & Social Sciences,

Electronic Technology & Information Science,

Economics & Management

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στην ακόλουθη ιστοσελίδα  ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλεύεστε το επισυναπτόμενο φυλλάδιο.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Προσφέρονται δύο σημεία πρόσβασης:

  1. https://oversea.cnki.net/ για όλο το περιεχόμενο της βάσης (περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κ.λπ.),
  2. Academic Reference (AR) https://ar.oversea.cnki.net για πηγές (βιβλία, περιοδικά, περιλήψεις) μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Πηγών του ΣΕΑΒ, 2310998210, support<στο>heal-link.gr