Η Βιβλιοθήκη ως "Σημείο Διανομής" για επιλεγμένα συγγράμματα Ευδόξου

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχει οριστεί ως "Σημείο Διανομής" σε περιορισμένο αριθμό επιλεγμένων συγγραμμάτων Ευδόξου (από τα παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα των φοιτητών του Πολυτενχείου Κρήτης και μόνο για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης).

Τα επιλεγμένα συγγράμματα οι φοιτητές μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, από τις 9:00 έως τις 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Για την παράδοση των συγγραμμάτων στους φοιτητές απαιτείται το pin (κωδικός που αποστέλλει ο Εύδοξος στους φοιτητές) και η ακαδημαϊκή ή αστυνομική ταυτότητα τους (για την ταυτοπροσωπία).