Ολοκλήρωση διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη αναφορικά με τη χρήση των συλλογών και πηγών της, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023.

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου εκπαίδευσης, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει την παρακολούθησή του, μία φορά, κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρα: 

Τετάρτη, στις 13.30 και

Παρασκευή, στις 12:00.

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίων: 1ος όροφος, κτίριο Δ1

Διάρκεια σεμιναρίου: ~ σαράντα λεπτά.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα μπορείτε να τα αξιολογήσετε, μέσω QR code.