Παράταση διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη αναφορικά με τη χρήση των συλλογών και πηγών της, παρατείνονται.

Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου εκπαίδευσης, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει την παρακολούθησή του, μία φορά, κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρα: 

Τετάρτη, στις 13.30 και

Παρασκευή, στις 12:00.

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίων: 1ος όροφος, κτίριο Δ1

Διάρκεια σεμιναρίου: ~ σαράντα λεπτά.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα μπορείτε να τα αξιολογήσετε, μέσω QR code.