Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 21 Ιουλίου, η Βιβλιοθήκη θα κλείσει στις 12:00 μ.μ., λόγω καύσωνα.