Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 26 Ιουλίου, η Βιβλιοθήκη θα κλείσει στις 13:00 μ.μ., λόγω καύσωνα.