Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη Cambridge University Press (CUP)

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε επισήμως η συμφωνία μετασχηματισμού ((Read & Publish Agreement) με τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press, που προβλέπει την πρόσβαση στην πλήρη συλλογή περιοδικών του εκδότη και απεριόριστο αριθμό δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ), χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα. Η συμφωνία καλύπτει την τριετία 2022-2024.

Λεπτομέρειες για τη συμφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ ο οδηγός και το ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών είναι πλήρως ενημερωμένα.