Υπογραφή συμφωνίας Read & Publish με τον εκδότη Institute of Physics (IoP)

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανανέωση της συμφωνίας (Read & Publish Agreement/συμφωνία μετασχηματισμού) με τον εκδοτικό οίκο Institute of Physics (IoP), για την τριετία 2022-2024.
Η συμφωνία περιλαμβάνει:

  • πρόσβαση σε 72 τρέχοντες τίτλους περιοδικών
  • πλήρη κάλυψη του κόστους δημοσίευσης για απεριόριστο αριθμό άρθρων

Λεπτομέρειες για την συμφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ και στη σελίδα του εκδότη.
Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης.